De diëtist wordt vergoedt vanuit de basisverzekering, 3 behandeluren per kalenderjaar. Hou wel rekening met uw eigen risico. Het is mogelijk dat u extra dieeturen heeft in uw aanvullende verzekeringspakket. Kinderen onder tot 18 jaar

vallen niet onder het eigen risico.

Bij diabetes mellitus (suikerziekte), COPD en/of  hart - en vaatziekten wordt de dieetbehandeling vergoedt via de ketenzorg. Dit heeft geen gevolgen voor het eigen risico.

Goed om te weten: er is in principe geen verwijsbrief nodig om een afspraak te maken voor het spreekuur. Er kan dus zonder verwijzing van bijvoorbeeld een (huis-)arts een afspraak gemaakt worden bij diëtistenpraktijk Sonja.

Diëtistenpraktijk Sonja is aangesloten bij ketenzorg HONK en de Sez (Stichting Eerstelijns Zorggroep).

Tarieven voor niet gecontracteerde zorg 2020 * :

Intake/eerste consult  90 minuten, inclusief 30 minuten administratie  € 97.50

Vervolg consult 30 minuten                                                                   € 32.50

Weegconsult/kort consult 15 minuten                                                   € 16.25

telefonische consult minimaal 15 minuten                                            € 16.25

Toeslag bij een huisbezoek**                                                                € 16.90                                                  

wegblijftarief, niet verschenen op consult zonder afbericht ;

bij eerste consult (intake)                                                                     €  60.00

Vervolg consult                                                                                     €  30.00

* niet gecontracteerde zorg; voor cliënten die niet verzekerd zijn of buiten de aanvullende verzekering vallen.

**Als u om medische redenen niet naar het spreekuur kunt komen, kan de diëtist bij uw langs komen.

Bij niet nagekomen afspraak wordt het consult bij u inrekening gebracht, bij een eerste consult is dat € 60,oo en bij een vervolgafspraak €30.00. Deze kosten worden niet vergoedt door de verzorgverzekeraar.