top of page

 

 

De Tarieven

 

De diëtist wordt vergoedt vanuit de basisverzekering, 3 behandeluren per kalenderjaar. Hou wel rekening met uw eigen risico. Het is mogelijk dat u extra dieeturen heeft in uw aanvullende verzekeringspakket. Kinderen onder tot 18 jaar

vallen niet onder het eigen risico.

Bij diabetes mellitus (suikerziekte), COPD en/of hart -en vaatziekten wordt de dieetbehandeling vergoedt via de ketenzorg. Dit heeft geen gevolgen voor het eigen risico.

Goed om te weten: er is in principe geen verwijsbrief nodig om een afspraak te maken voor het spreekuur. Er kan dus zonder verwijzing van bijvoorbeeld een (huis-)arts een afspraak gemaakt worden bij diëtistenpraktijk Sonja.

Diëtistenpraktijk Sonja is aangesloten bij ketenzorg HONK en de huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW).

Tarieven voor niet gecontracteerde zorg 2024* :

Intake/eerste consult  90 minuten, inclusief 30 minuten administratie  € 115.5

Vervolg consult 30 minuten                                                                   €  38.50

Weegconsult/kort consult 15 minuten                                                   €  19.25

Telefonische consult minimaal 15 minuten                                            €  19.25

Toeslag bij een huisbezoek**                                                                €  20.-                                                

**Als u om medische redenen niet naar het spreekuur kunt komen, kan de diëtist bij uw langs komen.

Bij niet nagekomen afspraak wordt het consult bij u inrekening gebracht, bij een eerste consult is dat € 77.- en bij een vervolgafspraak € 35.- Deze kosten worden niet vergoedt door de verzorgverzekeraar.

bottom of page