De diëtist wordt vergoedt vanuit de basisverzekering, 3 behandeluren per kalenderjaar. Hou wel rekening met uw eigen risico. Het is mogelijk dat u extra dieeturen heeft in uw aanvullende verzekeringspakket. Kinderen onder tot 18 jaar

vallen niet onder het eigen risico.

Bij diabetes mellitus (suikerziekte), COPD en/of  hart - en vaatziekten wordt de dieetbehandeling vergoedt via de ketenzorg. Dit heeft geen gevolgen voor het eigen risico.

Goed om te weten: er is in principe geen verwijsbrief nodig om een afspraak te maken voor het spreekuur. Er kan dus zonder verwijzing van bijvoorbeeld een (huis-)arts een afspraak gemaakt worden bij diëtistenpraktijk Sonja.

Diëtistenpraktijk Sonja is aangesloten bij ketenzorg HONK en de Sez (Stichting Eerstelijns Zorggroep).

Tarieven voor niet gecontracteerde zorg 2020:

Intake/eerste consult  90 minuten, inclusief 30 minuten administratie  97.50

Vervolg consult 30 minuten                                                                   32.50

Weegconsult/kort consult 15 minuten                                                   16.25

telefonische consult minimaal 15 minuten                                            16.25

wegblijftarief, niet verschenen op consult zonder afbericht                   50.00

* niet gecontracteerde zorg; voor cliënten die niet verzekerd zijn of buiten de aanvullende verzekering vallen.

**Als u om medische redenen niet naar het spreekuur kunt komen, kan de diëtist bij uw langs komen.

***Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Het wegblijftarief is  € 30.-, deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Tel: 06 - 1995 77 55

E-mail: info@dietistenpraktijksonja.nl

© 2017 Sonja van Pareren - Femke Soederhuizen